همه نوشته‌های برچسب 'سبک رئالیسم'

تصویر

رئالیسم

آنوتاش: رئالیسم (Realism) به معنی واقعی گری یا حقیقت گرایی است؛ و در هنر به مکتبی گفته می شود …