همه نوشته‌های برچسب 'رنگ ها'

تصویر

تاریخچه مختصر رنگ

آنوتاش: اولین رنگ هایی که بشر اولیه شناخت (تشخیص داد) سیاه و سفید بود (شب و روز) یا به …