همه نوشته‌های برچسب 'دریافت گری'

تصویر

امپرسیونیسم

آنوتاش: امپرسیونیسم، که از کلمه فرانسوی Impressionnisme گرفته شده است به معنی “دریافت_گری” می باشد؛ نام سبکی هنری است …