آرشیو دسامبر 12th, 2017

تصویر

تحول جوامع با نقاشی

آنوتاش: “جرویین کول هاس” و “دره اورهان” نام دو هنرمند خیابانی آمریکایی است که با ایده ای جدید و …