همه نوشته‌ها در 'مطالب مفید' اشتراک

تصویر

هنر چیست؟

آنوتاش: در معنای کلی طیف وسیعی از فعالیت های انسانی از جمله فرایند های بینایی، شنوایی و یا حرکات …